Zambias trädprojekt

WeForest

Projekt sammanfattning

I Zambias kopparbältregion har inhemska Miombo-skogar försvunnit i många decennier. WeForest samarbetar med och utbildar hundratals småskaliga jordbrukare för att återställa dessa skogar på sina gårdar. På så sätt drar jordbrukarna nytta av olika jobb, högre inkomster och nya färdigheter! Dessutom får jordbrukare via projektets helhetssyn som integrerar försörjningsutveckling med ekologisk restaurering hjälp med att få äganderätt till mark.

Utmaning


Ungefär 300 000 ha skog fortsätter att förstöras årligen i Zambia. Kolproduktion och jordbruk är de viktigaste inkomstkällorna för lokala samhällen, men båda är ohållbara på grund av försämrande av mark och har orsakat omfattande avskogning och miljöförstöring. I Luanshya-distriktet vände sig ett stort antal människor till småskaligt jordbruk och kolproduktion för att försörja sig efter gruvindustrins kollaps på 1990-talet vilket ledde till avskogning.

Följ Léa Camilleri på sin resa till vårt återplanteringsprojekt i Zambia och se hur WeForest arbetar för att ge jordbrukare möjlighet att göra dem till en del av lösningen på Zambias avskogade landskap.


Södebjörk

Södebjörk stöder miljömässig hållbarhet genom att ge tillbaka till naturen genom att finansiera tillväxten av ett träd för varje produkt som köps i samarbete med WeForest.

Fakta

Se nedan en video som förklarar Zambias återplantering av skog.