Varför behöver vi grön frakt?

Vi på Södebjörk vill göra det bästa valet för miljön, när det är möjligt, från att använda mer naturliga material i våra produkter och förpackningar till att se till att våra klockor når dig på bästa möjliga sätt. Därför väljer vi på Södebjörk att använda mer miljövänlig frakt av våra klockor.

SKICKA GRÖNT ”Sending Green” är ett klimatsmart transportsystem där DHL investerar i klimatsmart teknik och bränslelösningar i det europeiska transportnätet.

I många år har DHL haft en ambitiös agenda för att minska sina växthusgasutsläpp. DHL vill minska sitt beroende av fossila bränslen och övergå till fossilfri transport (enligt Fossilfritt Sverige). Redan 2008 antog DHL ett globalt miljömål att minska koldioxidutsläppen med 30 procent per tonkilometer år 2020. Detta uppnåddes 2016, långt före bestämd tid.

Därför har de höjt deras ambitioner och kommer att nå -50 procent koldioxidutsläpp per tonkilometer år 2025. DHL Freight Sweden har nästan uppnått detta och målet är nu att upprätthålla denna minskning.

SKICKA GRÖNT produceras i DHLs gröna fordonspark. Hittills har dessa fordon kört 31 595 081 km i Sverige, vilket motsvarar 788 varv runt jorden. Eller cirka 40 rundresor till månen.

Förutom DHL: s ansträngningar för att minska sina fossila koldioxidutsläpp har de också sedan 2002 kunnat erbjuda sina kunder att delta i det hållbara skiftet för mer klimatsmarta alternativ i det svenska transportnätet. Tillsammans har de släppt mer än 200 fordon med ren och alternativ teknik på marknaden. Tekniker som DHL har investerat i inkluderar till exempel biogas, etanol, bioDME och el.

Södebjörk väljer SKICKA GRÖNT som ett mer miljövänligt transportalternativ för alla paket som skickas inom Europa. Att skicka grönt bidrar till en snabbare förändring av transportsystemet och gör det möjligt för våra transportörer att ta en risk för en dyrare klimatsmart teknik som på lång sikt förbättrar vår miljö.